• پیش ثبت نام
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

نمونه سوال های دهم نیم سال دوم

برای هر درس 3 نمونه سوال امتحانی( برای تمرین بیشتر شما روز قبل از امتحان) قرار داده شده است

برای دانلود روی نمونه سوال کلیک کنید

عمومی

ادبیاتعربیدین و زندگیزبانجغرافیا
نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1
نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2
خرداد 1401خرداد 1401خرداد 1401خرداد 1401خرداد 1401

 

اختصاصی

ریاضی (رشته ریاضی)ریاضی (رشته تجربی)فیزیک(ریاضی)فیزیک ( تجربی)شیمیهندسهزیست
نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1
نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2
خرداد 1401خرداد 1401خرداد 1401خرداد 1401خرداد 1401خرداد 1401خرداد 1401

 


تاریخ انتشار: 1401/02/17


شکیبا باشید...