• پیش ثبت نام
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

نمونه سوال های دوازدهم نیم سال دوم

برای هر درس 3 نمونه سوال امتحانی( برای تمرین بیشتر شما روز قبل از امتحان) قرار داده شده است

برای دانلود روی نمونه سوال کلیک کنید

 

عمومی

ادبیاتعربیدین و زندگیزبانسلامت      هویت اجتماعی
نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1
نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2
نمونه سوال 3نمونه سوال 3نمونه سوال 3نمونه سوال 3نمونه سوال 3نمونه سوال 3

 

 

 

اختصاصی رشته ریاضی

حسابان (رشته ریاضی)فیزیک(رشته ریاضی)شیمی  گسستههندسه
نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1
نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2
نمونه سوال 3نمونه سوال 3نمونه سوال 3نمونه سوال 3نمونه سوال 3

 

اختصاصی رشته تجربی

ریاضی (رشته تجربی)فیزیک(رشته تجربی)شیمیزیست
نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1
نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2
نمونه سوال 3نمونه سوال 3نمونه سوال 3نمونه سوال 3

 


تاریخ انتشار: 1401/02/17


شکیبا باشید...