• پیش ثبت نام
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

نمونه سوال های یازدهم نیم سال دوم

برای هر درس 3 نمونه سوال امتحانی( برای تمرین بیشتر شما روز قبل از امتحان) قرار داده شده است

برای دانلود روی نمونه سوال کلیک کنید

 

   برای دانلود فایل فشرده امتحانات خرداد 1402 رو متن کلیک کنید

 

عمومی

 

ادبیاتعربیدین و زندگیزبان
نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1
نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2
خرداد 1401خرداد 1401خرداد 1401خرداد 1401

 

اختصاصی رشته ریاضی

حسابان (رشته ریاضی)فیزیک(رشته ریاضی)شیمی  آمارهندسهزمین شناسی
نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1
نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2
خرداد 1401خرداد 1401خرداد 1401خرداد 1401خرداد 1401خرداد 1401

 

اختصاصی رشته تجربی

ریاضی (رشته تجربی)فیزیک(رشته تجربی)شیمیزیستزمین شناسی
نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1
نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2
خرداد 1401خرداد 1401خرداد 1401خرداد 1401خرداد 1401

 


تاریخ انتشار: 1401/02/17


شکیبا باشید...