مناسبت ها

تقویم شمسی

اخبار آموزشگاه

من متقاضی ثبت نام در ترم انتخاب کنید    هستم...


    نتایج انتخابات انجمن اولیا و مربیان دوره دوم

    به گزارش روابط عمومی  مجتمع آموزشی سروش هدایت   علیرضا کراچیان مدیریت دبیرستان دوره دوم ضمن تشکر از  اولیا ارجمند وفرهیخته دبیرستان سروش هدایت (دوره دوم متوسطه) در جهت  حضور سبز سروران ارجمند وگرامی در اولین جلسه انجمن اولیا ومربیان دبیرستان با موضوعیت انتخابات اعضا محترم انجمن نتایج آرا ماخوذه پس از شمارش توسط هیئت نظارت به شرح ذیل اعلام نمود .
    ۱-جناب آقای دکتر امینی:۵۶رای
    ۲-سرکار خانم طوفانی:۴۹رای
    ۳-سرکار خانم حسینی:۴۸رای
    ۴-جناب آقای دکتر جنیدی:۴۸ رای
    ۵-جناب آقای دکتر للهی:۴۷رای
    بعنوان اعضای اصلی انجمن دبیرستان و۰۰
    ۶-سرکار خانم کیخواه:۴۶ رای
    ۷-سرکار خانم ضیایی:۴۴ رای
    ۸-جناب آقای توافقی:۳۴ رای
    به عنوان اعضای علی البدل انجمن دبیرستان سروش هدایت  به مدت یکسال تحصیلی انتخاب وضمن تقدیر وتشکر از اعضای انجمن سال گذشته وتبریک به منتخبین جدیدبرای کلیه اولیا محترم آرزوی سلامت وبهروزی می نمایم. (توفیق رفیق راهتان باد)
     


    تاریخ انتشار: 1396/07/18