• پیش ثبت نام
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

نمونه سوال های دوازدهم نیم سال اول

 

برای هر درس 4 نمونه سوال امتحانی( برای تمرین بیشتر شما روز قبل از امتحان) قرار داده شده است

برای دانلود روی نمونه سوال کلیک کنید

 

 

 

عمومی

ادبیاتعربیدین و زندگیزبان
نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1
نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2
نمونه سوال 3نمونه سوال 3نمونه سوال 3نمونه سوال 3
 دی 1400 دی 1400 دی 1400 دی 1400

اختصاصی رشته ریاضی

حسابان (رشته ریاضی)فیزیک(رشته ریاضی)شیمی  گسستههندسه
نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1
نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2
نمونه سوال 3نمونه سوال 3نمونه سوال 3نمونه سوال 3نمونه سوال 3
دی       1400                 دی 1400دی 1400           

اختصاصی رشته تجربی

ریاضی (رشته تجربی)فیزیک(رشته تجربی)شیمیزیست
نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1
نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2
نمونه سوال 3نمونه سوال 3نمونه سوال 3نمونه سوال 3
دی       1400               دی 1400دی 1400

تاریخ انتشار: 1400/10/01


شکیبا باشید...