• پیش ثبت نام
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

جزوات اساتید

 

 

دانش آموزان گرامی جزوات اساتید شما به مرور در این قسمت اضافه خواهد شد

برای دانلود روی اسم درس کلیک کنید

 

 

           دهم                    

            یازدهم                   

           دوازدهم                       

فیزیک دهم

عربی درس 1

عربی درس 2

عربی درس 3

عربی درس 4

 

عربی درس 1

عربی درس 2

عربی درس 3

عربی درس 4

عربی درس 5

فایل 1 ، فایل 2 ، فایل 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ انتشار: 1401/07/16


شکیبا باشید...