• پیش ثبت نام
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

نمونه سوال های یازدهم نیم سال اول

 

برای هر درس 4 نمونه سوال امتحانی( برای تمرین بیشتر شما روز قبل از امتحان) قرار داده شده است

برای دانلود روی نمونه سوال کلیک کنید

 

 

 

عمومی

ادبیاتعربیدین و زندگیزبان
نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1
نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2
نمونه سوال 3نمونه سوال 3نمونه سوال 3نمونه سوال 3
دی 1400دی 1400           دی 1400

 

درس تاریخ دی 1400

 

اختصاصی رشته ریاضی

حسابان (رشته ریاضی)فیزیک(رشته ریاضی)شیمی  آمارهندسهزمین شناسی
نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1
نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2
نمونه سوال 3نمونه سوال 3نمونه سوال 3نمونه سوال 3نمونه سوال 3نمونه سوال 3
دی        1400دی      1400دی 1400دی 1400           دی 1400

اختصاصی رشته تجربی

ریاضی (رشته تجربی)فیزیک(رشته تجربی)شیمیزیستزمین شناسی
نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1نمونه سوال 1
نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2نمونه سوال 2
نمونه سوال 3نمونه سوال 3نمونه سوال 3نمونه سوال 3نمونه سوال 3
دی 1400           دی 1400     دی 1400  دی 1400  دی 1400 

تاریخ انتشار: 1400/10/01


شکیبا باشید...