• پیش ثبت نام
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

جلسه انتخاب اعضای انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 1403 - 1402

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه انتخابات انجمن اولیاءو مربیان توسط دبیرستان غیر دولتی سروش هدایت ( دوره دوم)

در سالن همایش دبستان مصلی نژاد همراه با  تقدیر ازاعضای انجمن سال قبل برگزار شد.